Hotline
+908506400013

Kasaplık Eğitimi (Yiyecek İçecek Hizmetleri) (Mesleki Eğitim)

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

Kasaplık Eğitimi (Yiyecek İçecek Hizmetleri) (Mesleki Eğitim)

Kasaplık yapabilmek için ya da kasap dükkanı açabilmek için gerekli olan öncelikli şey, bu alanın ustalık belgesinin yani yaygın adıyla Kasaplık Belgesi alınmış olması gereklidir.

Satın Al

KASAPLIK USTALIK EĞİTİMİ

Kasaplık Belgesi, et ürünlerinde hayvanların kesilmesinden paketlenmesine kadar tüm işlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde gerçekleştiren kişilere verilen belgedir. 

Alınan sertifika ile tüm hayvan kesim merkezlerinde çalışabilirsiniz.

2020 yılında yürürlüğe giren Ustalık Belgesi olmayan işletmelerle ilgili yönetmelik kapsamında; artık Ustalık Belgesi olmayan kasaplar, işletme kayıt belgesi alamayacak.

Kasaplık yapabilmek için ya da kasap dükkanı açabilmek için gerekli olan öncelikli şey, bu alanın ustalık belgesinin yani yaygın adıyla Kasaplık Belgesi alınmış olması gereklidir.

Hemen belirtelim ki, özellikle Kurban kesim dönemlerinde açılan “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu” vb. adlarla açılan kurslar sonucunda verilen belgeler, Kasaplık için ustalık belgesi yerine geçmemektedir.

Kasaplık Belgesi Almak – Kasap İşletmeciliği Başvurusu Yapmak İçin

Yerel Belediyelerden Genel Olarak İstenen Belgeler

Kasaplık belgesi yani kasaplık ustalık belgesi almak, iş yerinde usta çalıştırma yükümlülüğü için şarttır. Kendi başına kasaplık mesleğini yürütmek isteyenler, yani kendi adına kasap işletmeciliği yapacak olan kasaplık belgesi sahipleri için iş yeri açma başvurusunu bağlı bulunduğu belediyeye yapması gereklidir.

2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi)
Ustalık Belgesi (Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği) (fotokopi) (Ticaret Sicili’ne kayıtlı olanlardan istenmez)
İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
Vergi Levhası (fotokopi)
Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)
Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)
Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
Muvafakatname (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar
sayfasının noter tasdikli sureti)
İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
İtfaiye Uygunluk Raporu
Yerel Belediyeden alınacak olan İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi
Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası)
(işyeri 60 m² ve üzerinde ise)
Tuvalet bulunmalıdır.

Kasaplık Ustalık Eğitimi

image
Eğitmen

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Başvuru formunu doldurun eğitimler ile ilgili bilgi vermek için kısa sürede size ulaşalım.