Hotline
+908506400013

ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİM

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİM

Mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Satın Al

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi

PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/08/2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimimiz; 17.11.2017 tarihinde 35235946- 410.08-E19551631 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları tarafından Konu: Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası başlıklı yazısı ile Üniversitelere de eğitimi verme hakkı veren yazı kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından verilmektedir.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi’nin Amacı Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu program ile kursiyerlerin;

1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,
2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,
3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,
4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,
5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,
6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,
7. Personel iş planı hazırlamaları,
8. Sosyal etkinlikleri planlamaları,
9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,
10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,
11. Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,
12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları
13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,
16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,
17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,
18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları,
19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
20. Protokol kurallarını açıklamaları,
21. Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,
22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,
23. Adabımuaşerete uygun davranış sergilemeleri,
24. Mesleki etik kurallarına uymaları,
25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir

Öğrenci Barınma Hizmetleri sertifika programı ile iş hayatınızda yükselebilme şansını elde edebilirsiniz.
Siz de Öğrenci Barınma Hizmetleri sertifika programına katılarak Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifikasına sahip olabilir, İş fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Uzaktan Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimine, En Az Lise Mezunu bu alanda kariyer yapmak isteyen tüm bireyler katılabilir
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Eğitimi çalışma alanları nelerdir?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici olarak çalışabilirler,
mask

Uzaktan Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

➢Mevzuat Bilgisi
• Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü Mevzuatı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• Yangın Mevzuatı

➢ Yurt Yönetimi
• Yönetici Yetkinlikleri
• İnsan İlişkileri, İletişim ve Proaktif Davranış
• Yöneticilik ve Motivasyon
• Kriz ve Risk Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• Planlama
• Reklam ve İlan
• Halkla İlişkiler

➢ Barınma ve Beslenme Hizmetleri
• Barınma Hizmeti
• Sağlıklı Beslenme Hizmeti
• Temizlik ve Hijyen
• Kişisel Bakım

➢ Güvenlik
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kurum İçi ve Çevre Güvenliği
• Yangın ve Deprem Güvenliği

➢ Protokol ve Yazışma Kuralları
• Protokol Kuralları
• Yazışma Kuralları

➢ Yöneticilik Ve Liderlik

➢ Etkili İletişim

➢ E-yurt Modülü

➢ Mesleki Gelişim ve Etik
• Mesleki Etik
• Mesleki Gelişim

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi

PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/08/2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimimiz; 17.11.2017 tarihinde 35235946- 410.08-E19551631 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları tarafından Konu: Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası başlıklı yazısı ile Üniversitelere de eğitimi verme hakkı veren yazı kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından verilmektedir.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi’nin Amacı Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu program ile kursiyerlerin;

1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,
2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,
3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,
4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,
5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,
6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,
7. Personel iş planı hazırlamaları,
8. Sosyal etkinlikleri planlamaları,
9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,
10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,
11. Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,
12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları
13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,
16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,
17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,
18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları,
19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
20. Protokol kurallarını açıklamaları,
21. Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,
22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,
23. Adabımuaşerete uygun davranış sergilemeleri,
24. Mesleki etik kurallarına uymaları,
25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir

Öğrenci Barınma Hizmetleri sertifika programı ile iş hayatınızda yükselebilme şansını elde edebilirsiniz.
Siz de Öğrenci Barınma Hizmetleri sertifika programına katılarak Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifikasına sahip olabilir, İş fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Uzaktan Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimine, En Az Lise Mezunu bu alanda kariyer yapmak isteyen tüm bireyler katılabilir
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Eğitimi çalışma alanları nelerdir?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici olarak çalışabilirler,
mask

Uzaktan Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

➢Mevzuat Bilgisi
• Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü Mevzuatı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• Yangın Mevzuatı

➢ Yurt Yönetimi
• Yönetici Yetkinlikleri
• İnsan İlişkileri, İletişim ve Proaktif Davranış
• Yöneticilik ve Motivasyon
• Kriz ve Risk Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• Planlama
• Reklam ve İlan
• Halkla İlişkiler

➢ Barınma ve Beslenme Hizmetleri
• Barınma Hizmeti
• Sağlıklı Beslenme Hizmeti
• Temizlik ve Hijyen
• Kişisel Bakım

➢ Güvenlik
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kurum İçi ve Çevre Güvenliği
• Yangın ve Deprem Güvenliği

➢ Protokol ve Yazışma Kuralları
• Protokol Kuralları
• Yazışma Kuralları

➢ Yöneticilik Ve Liderlik

➢ Etkili İletişim

➢ E-yurt Modülü

➢ Mesleki Gelişim ve Etik
• Mesleki Etik
• Mesleki Gelişim

image
Super Administrator

I am a skilled an qualified instructor

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Başvuru formunu doldurun eğitimler ile ilgili bilgi vermek için kısa sürede size ulaşalım.